کیف زنانه

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی پوستی مدل تارا مشکی tara

910,000تومان

کیف زنانه دستی و دوشی پوستی مدل تارا مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی پوستی مدل تارا با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 25 سانتی‌متر، ضخامت 5 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بد..

کیف چرم طبیعی زنانه دوشی مدل شکوفه قرمز shokofeh

570,000تومان

کیف زنانه دوشی مدل شکوفه قرمز، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دوشی مدل شکوفه قرمز با عرض 25 سانتی‌متر، ارتفاع 30سانتی‌متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد. بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت و..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی صندوقی قرمز

ناموجود

کیف زنانه دستی و دوشی صندوقی  قرمز، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه صندوقی با عرض 26 سانتی‌متر، ارتفاع 17 سانتی‌متر و ضخامت 13 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی دست دوز پوستی قهوه ای

ناموجود

کیف زنانه دستی و دوشی دست دوز پوستی قهوه ای، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دست دوز پوستی با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 25 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خ..

کیف چرم طبیعی دوشی عسلی مدل تکه دوزی

ناموجود

کیف دوشی عسلی مدل تکه‌دوزی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد.  کیف چرم تکه‌دوزی با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 9 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، هم..

کیف چرم طبیعی زنانه دوشی و دستی گلدار قهوه‌ای

ناموجود

کیف زنانه دوشی و دستی گلدار قهوه ای ، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه گلدار قهوه‌ای با عرض 35 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 10سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی می..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی گلدار مشکی

ناموجود

کیف زنانه دستی گلدار مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه گلدار مشکی با عرض 35 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 10سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف ر..

کیف چرم طبیعی رو‌دوشی مدل تکه دوزی

ناموجود

کیف رودوشی مدل تکه دوزی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد.  کیف چرم تکه‌دوزی با عرض 35 سانتی‌متر، ارتفاع 25 سانتی‌متر،  ضخامت 10 سانتی‌متر و  بند رودوشی  63 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدو..

کیف چرم طبیعی زنانه قرمز دوشی

در انبار(موجود)

کیف زنانه  قرمز دوشی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی قرمز زنانه دوشی  با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 18 سانتی‌متر، ضخامت 5 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را ..

کیف چرم طبیعی زنانه دستدوز دوشی

ناموجود

کیف زنانه چرم طبیعی دستدوز دوشی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دستدوز دوشی  با عرض 25 سانتی‌متر، ارتفاع 26 سانتی‌متر، ضخامت 7 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی صندوقی مشکی

ناموجود

کیف زنانه دستی و دوشی صندوقی مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی  زنانه صندوقی با عرض 29 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 13 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوا..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی صندوقی قهوه‌ای

ناموجود

کیف زنانه دستی و دوشی صندوقی قهوه‌ای، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه صندوقی با عرض 30 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 11 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میت..

کیف چرم طبیعی زنانه دست دوز دوشی سبز

ناموجود

کیف زنانه دست دوز دوشی سبز، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دست دوز دوشی سبز با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 20 سانتی‌متر و ضخامت 7 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان ای..

کیف چرم طبیعی زنانه دوشی طوسی

ناموجود

کیف زنانه دوشی طوسی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دوشی طوسی  با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 20 سانتی‌متر، ضخامت 6 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را ب..

کیف چرم طبیعی زنانه دوشی زرشکی

ناموجود

کیف زنانه دوشی زرشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دوشی زرشکی  با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 20 سانتی‌متر، ضخامت 6 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمر..

کیف چرم طبیعی زنانه دوشی عسلی

ناموجود

کیف زنانه دوشی عسلی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دوشی عسلی  با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 20 سانتی‌متر، ضخامت 6 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه..

نمایش 1 تا 16 از 27 (2 صفحه)

کیف زنانه

خرید جدیدترین مدل کیف زنانه چرم طبیعی

کیف زنانه یکی از شیک‌ترین اکسسوری‌ها و مهم‌ترین وسیله کاربردی برای خانم‌ها بشمار میرود. کیف زنانه یک نوع وسیله‌ای است برای اینکه خانم‌ها بتوانند وسایل مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند اما بجز ویژگی کاربردی، طرح‌ها و مدل‌های متنوع آن از جمله کیف اسپورت، کیف اداری، کیف پول زنانه، کیف سنتی زنانه و ... باعث خوش استایل شدن افراد و شیک پوش بودن آنها نیز میشود.

کاربرد کیف زنانه

کیف زنانه در طرح‌ها، مدلها و رنگهای بسیار متنوعی تولید میشود که هر کدام مخصوص موقعیت و مکان خاص خودش میباشد. برای مثال برای مهمانی‌ها و مراسمات خانم‌ها از کیفهای زنانه دستی و دوشی با طرح‌های به روز و شیک استفاده میکنند و برای لوازم آرایشی از کیف مخصوص لوازم آرایشی و برای نگهداری پول، کارت بانکی و گوشی از کیف پول زنانه خوش رنگ و خوش طرح استفاده می‌نمایند.

انوع کیف زنانه

همانطور که گفته شد کیف زنانه انواع مختلفی دارد. از مدل‌های رایج کیف زنانه میتوان به کیفهای دستی، کیفهای دوشی با بند دوشی قابل تنظیم و کیفهای دستی و دوشی اشاره کرد. این نوع کیفها برای استفاده روزمره و محل کار مورد استفاده قرار میگیرند.

از انواع دیگر کیف زنانه میتوان کیفهای اسپورت برای استایل‌های اسپرت، کیفهای زنانه مجلسی برای مهمانی‌ها و مراسمات، کیفهای سنتی برای استایل‌های روزمره، کیفهای زنانه دستدوز، کیف پول و آرایشی، کیف اداری برای خانم‌های شاغل و کارمند را نام برد.

کوله پشتی نیز یکی دیگر از انواع کیف زنانه است که بسیاری از خانمها و دختران جوان برای رفتن به مدرسه و دانشگاه و برای قرار دادن لپ‌تاپ و سایر لوازم تحریر و همچنین برای داشتن استایلی کژوال از آن استفاده میکنند.

جنس کیف زنانه

کیفهای زنانه از جنسهای متنوعی از قبیل چرم طبیعی، چرم مصنوعی، پارچه کرپ، پارچه کتان و ... تولید میشوند. کیفهایی که از جنس چرم طبیعی تولید میشوند نسبت به سایر کیفها قیمت بالایی دارند اما کیفیت دوام و ماندگاری این کیفها بالا بوده و با نگهداری مناسب میتوانید به مدت طولانی از آنها به خوبی استفاده کنید. همچنین کیفهای چرم طبیعی طراحی و ظاهری زیبا و شیک نسبت به سایر کیفها دارند.

خرید اینترنتی کیف زنانه از فروشگاه اینترنتی واسه‌تو

برای خرید آنلاین کیف زنانه میتوانید از انواع کیف‌های زنانه موجود در فروشگاه اینترنتی واسه‌تو دیدن نمائید. فروشگاه اینترنتی واسه‌تو انواع متنوع کیف زنانه از جنس چرم طبیعی گاوی تولید تبریز در رنگهای مختلف را در ویترین فروشگاهی خود گرد آوری کرده است تا خریدی لذت بخش را تجربه کنید.