کیف

کیف پول چرم طبیعی پوستی

260,000تومان

کیف پول چرم طبیعی پوستی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف پول چرم طبیعی پوستی با عرض 19 سانتی‌متر، ارتفاع 9 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین  فضاها و..

کیف پول چرم طبیعی مشکی

145,000تومان

کیف پول چرم طبیعی مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف پول چرم طبیعی مشکی با عرض 19 سانتی‌متر، ارتفاع 10 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین  فضاها و ..

کیف پول چرم طبیعی گیپوری خردلی

260,000تومان

کیف پول چرم طبیعی گیپوری خردلی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف پول چرم طبیعی گیپوری خردلی با عرض 20 سانتی‌متر، ارتفاع 10 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنی..

کیف پول چرم طبیعی گیپوری سبز

260,000تومان

کیف پول چرم طبیعی گیپوری سبز، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف پول چرم طبیعی گیپوری سبز با عرض 20 سانتی‌متر، ارتفاع 10 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین&nb..

جا کارتی چرم طبیعی قرمز

170,000تومان

جا کارتی چرم طبیعی قرمز، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. جا کارتی چرم طبیعی قرمز با عرض 10 سانتی‌متر، ارتفاع 8 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین  فضاهای ..

کیف چرم طبیعی اسپورت دستی و دوشی مدل آرنیکا مشکی

810,000تومان

کیف اسپورت دستی و دوشی مدل آرنیکا مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی اسپورت دستی و دوشی مدل آرنیکا با عرض 19 سانتی‌متر، ارتفاع 23 سانتی‌متر، ضخامت 6 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خست..

کیف چرم طبیعی اسپورت دوشی مدل آروین قهوه‌ای

980,000تومان

کیف اسپورت دوشی مدل آروین قهوه‌ای، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی اسپورت دوشی مدل آروین با عرض 18 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر، ضخامت 9 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این..

کیف چرم طبیعی اسپورت دوشی مدل آیهان مشکی

885,000تومان

کیف اسپورت دوشی مدل آیهان مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی اسپورت آیهان مشکی با عرض 17 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر، ضخامت 6 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را..

کیف چرم طبیعی اداری دستی و دوشی مدل آرسان زرشکی arsan

1,650,000تومان

کیف اداری دستی و دوشی مدل آرسان زرشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی اداری دستی و دوشی مدل آرسان با عرض 39 سانتی‌متر، ارتفاع 33 سانتی‌متر، ضخامت 7 سانتی متر علاوه بر کمجا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت،&nb..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی پوستی مدل تارا مشکی tara

910,000تومان

کیف زنانه دستی و دوشی پوستی مدل تارا مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی پوستی مدل تارا با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 25 سانتی‌متر، ضخامت 5 سانتی متر علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بد..

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل پردیس مشکی pardis

2,090,000تومان

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل پردیس، از جنس پارچه کتان و گلدوزی برزیلی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها و مراسمات  میباشد. کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل پریا  به اندازه حدود ارتفاع20 سانتی متر، عرض 30 سانتی متر، علاوه بر کمجا بودن بسیار سبک میباشد بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی م..

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل دل آرا کرمی delara

1,945,000تومان

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل  دل آرا، از جنس پارچه کتان و روباندوزی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها و مراسمات  میباشد. کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل  دل آرا کرمی  به اندازه حدود عرض 22 سانتی متر، ارتفاع18 سانتی متر، ضخانت7 سانتی متر و اندازه دهنه حدود 20 سانتی متر ..

کیف دستدوز زنانه مجلسی دوشی مدل پارمیس مشکی parmis

1,500,000تومان

کیف دستدوز زنانه مجلسی دوشی مدل پارمیس مشکی، از جنس پارچه کتان و گلهای رز روباندوزی، تولید شده که با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها و مراسمات  میباشد. کیف دستدوز زنانه مجلسی دوشی مدل پارمیس به اندازه ارتفاع18 سانتی متر، عرض 18 و  ضخامت 9 سانتی متر، علاوه بر کمجا بودن بسیار سبک میباشد. بنابراین ساعت‌ها بدون ..

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل دل آرام مشکی delaram

2,150,000تومان

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل  دل آرام مشکی، از جنس پارچه مخمل تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها و مراسمات  میباشد. کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل  دل آرام  به اندازه حدود ارتفاع 18 سانتی متر، عرض22 سانتی متر، علاوه بر کمجا بودن بسیار سبک میباشد. بنابراین ساعت‌ها بدون ..

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل کیمیا kimia

1,500,000تومان

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل کیمیا، از جنس پارچه کتان  با طرح چارخونه پاپیون دار تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها و مراسمات  میباشد. کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل کیمیا به اندازه حدود ارتفاع18 سانتی متر و عرض 18 سانتی متر، علاوه بر کمجا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ه..

کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل درسا مشکی dorsa

1,700,000تومان

کیف دستدوززنانه مجلسی دستی و دوشی مدل درسا، از جنس پارچه کتان و با طرح گلدوزی برزیلی تولید شده که با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها و مراسمات  میباشد. کیف دستدوز زنانه مجلسی دستی و دوشی مدل درسا به اندازه حدود عرض 22 سانتی متر، ارتفاع 18 سانتی متر، داخل کیف آستر کشی شده و علاوه بر کمجا بودن بسیار سبک میباشد. بنا..

نمایش 1 تا 16 از 82 (6 صفحه)

کیف

خرید جدیدترین مدل کیف چرم طبیعی

کیف یک نوع وسیله کاربردی برای حمل وسایل مورد نیاز آقایان و خانم‌ها میباشد. افراد هنگام بیرون رفتن از خانه وسایل بسیاری دارند که میخواهند در جای امن قرار داده و با خود حمل کنند و اینکه در دست گرفتن این وسایل برایشان دست و پا گیر نباشد به همین علت برای رفاه و امنیت بشتر مردم وسیله‌ای به نام کیف تولید شد تا همه بتوانند به آسانی برای حمل موارد مورد نیاز به همراه خود از آن استفاده کنند.

انواع کیف چرم طبیعی

کیفها در مدل‌ها و انواع متنوع فراوانی تولید میشوند. انواع مختلف کیف شامل کیف چرم طبیعی زنانه ، کیف چرم طبیعی مردانه، کیف اسپورت، کیف اداری، کیف سنتی زنانه، کیف پول زنانه، کیف پول مردانه، کیف آرایشی، کوله پشتی و کیف کمری میباشد.

همانطور که کیفها در انواع مختلفی تولید میشوند جنسهای متنوعی نیز دارند. همه کیفهای مردانه و زنانه از جنس چرم طبیعی، چرم مصنوعی و پارچه‌های مختلفی تولید میشوند. کیف چرم طبیعی با وجود اینکه از قیمت بالایی برخوردار است اما در بین سایر کیفها بخاطر با کیفیت بودن و داشتن ظاهری شیک دارای خواهان زیادی میباشد.

کاربرد کیف چرم طبیعی

از کیف چرم طبیعی برای مراسمات و مهمانی‌ها، برای محل کار، برای استفاده در طی روزمرگی‌ها، برای مسافرت و تفریح و برای انواع مکان‌ها و موقعیت‌های خاص میتوان به راحتی بهترین استفاده را کرد.

خرید اینترنتی کیف چرم طبیعی از فروشگاه آنلاین واسه‌تو

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو انواع کیف چرم طبیعی در طرح‌ها و مدل‌های مختلف را هم برای آقایان و هم برای خانم‌ها، با کیفیتی مرغوب و قیمتی مناسب را گرد آوری کرده است تا همه افراد بتوانند کیف مد نظر خود را به صورت آنلاین خریداری کرده و از خریدشان لذت ببرند.