کیف

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی صندوقی قرمز

ناموجود

کیف زنانه دستی و دوشی صندوقی  قرمز، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه صندوقی با عرض 26 سانتی‌متر، ارتفاع 17 سانتی‌متر و ضخامت 13 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی و دوشی دست دوز پوستی قهوه ای

ناموجود

کیف زنانه دستی و دوشی دست دوز پوستی قهوه ای، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه دست دوز پوستی با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 25 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خ..

کیف چرم طبیعی دوشی عسلی مدل تکه دوزی

ناموجود

کیف دوشی عسلی مدل تکه‌دوزی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد.  کیف چرم تکه‌دوزی با عرض 27 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 9 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، هم..

کیف چرم طبیعی زنانه دوشی و دستی گلدار قهوه‌ای

ناموجود

کیف زنانه دوشی و دستی گلدار قهوه ای ، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه گلدار قهوه‌ای با عرض 35 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 10سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی می..

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 23 سانتی‌متر، ارتفاع 26 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و جیبهای..

کیف زنانه سنتی دوشی فیروزه‌ای عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی فیروزه‌ای عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی  با عرض 23 سانتی‌متر، ارتفاع 26 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها..

کیف زنانه سنتی دوشی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 25 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و جیبهای مناسب..

کوله پشتی زنانه سنتی کرمی عسلی

ناموجود

کوله پشتی زنانه سنتی کرمی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کوله پشتی زنانه سنتی با عرض 27  سانتی‌متر، ارتفاع 34 سانتی‌متر و ضخامت 13 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و ف..

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی آبی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی آبی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 7 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و ج..

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی زرشکی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی زرشکی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض25 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و ..

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی کرمی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی کرمی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی  با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 7 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فض..

کیف زنانه سنتی دوشی کرمی عسلی کوچک

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی کرمی عسلی کوچک، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 19 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و جی..

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی کوچک

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی کوچک، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی  با عرض 20 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضا..

جامدادی چرم طبیعی عسلی

ناموجود

جامدادی چرم طبیعی عسلی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده روزانه در مدارس و دانشگاه‌ها میباشد. جامدادی چرم طبیعی عسلی  با عرض 25 سانتی‌متر، ارتفاع7 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین&..

کیف چرم طبیعی زنانه دستی گلدار مشکی

ناموجود

کیف زنانه دستی گلدار مشکی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف چرم طبیعی زنانه گلدار مشکی با عرض 35 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 10سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف ر..

کیف چرم طبیعی رو‌دوشی مدل تکه دوزی

ناموجود

کیف رودوشی مدل تکه دوزی، از جنس چرم طبیعی درجه یک گاوی تولید شده و با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد.  کیف چرم تکه‌دوزی با عرض 35 سانتی‌متر، ارتفاع 25 سانتی‌متر،  ضخامت 10 سانتی‌متر و  بند رودوشی  63 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدو..

نمایش 1 تا 16 از 79 (5 صفحه)

کیف

خرید جدیدترین مدل کیف چرم طبیعی

کیف یک نوع وسیله کاربردی برای حمل وسایل مورد نیاز آقایان و خانم‌ها میباشد. افراد هنگام بیرون رفتن از خانه وسایل بسیاری دارند که میخواهند در جای امن قرار داده و با خود حمل کنند و اینکه در دست گرفتن این وسایل برایشان دست و پا گیر نباشد به همین علت برای رفاه و امنیت بشتر مردم وسیله‌ای به نام کیف تولید شد تا همه بتوانند به آسانی برای حمل موارد مورد نیاز به همراه خود از آن استفاده کنند.

انواع کیف چرم طبیعی

کیفها در مدل‌ها و انواع متنوع فراوانی تولید میشوند. انواع مختلف کیف شامل کیف چرم طبیعی زنانه ، کیف چرم طبیعی مردانه، کیف اسپورت، کیف اداری، کیف سنتی زنانه، کیف پول زنانه، کیف پول مردانه، کیف آرایشی، کوله پشتی و کیف کمری میباشد.

همانطور که کیفها در انواع مختلفی تولید میشوند جنسهای متنوعی نیز دارند. همه کیفهای مردانه و زنانه از جنس چرم طبیعی، چرم مصنوعی و پارچه‌های مختلفی تولید میشوند. کیف چرم طبیعی با وجود اینکه از قیمت بالایی برخوردار است اما در بین سایر کیفها بخاطر با کیفیت بودن و داشتن ظاهری شیک دارای خواهان زیادی میباشد.

کاربرد کیف چرم طبیعی

از کیف چرم طبیعی برای مراسمات و مهمانی‌ها، برای محل کار، برای استفاده در طی روزمرگی‌ها، برای مسافرت و تفریح و برای انواع مکان‌ها و موقعیت‌های خاص میتوان به راحتی بهترین استفاده را کرد.

خرید اینترنتی کیف چرم طبیعی از فروشگاه آنلاین واسه‌تو

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو انواع کیف چرم طبیعی در طرح‌ها و مدل‌های مختلف را هم برای آقایان و هم برای خانم‌ها، با کیفیتی مرغوب و قیمتی مناسب را گرد آوری کرده است تا همه افراد بتوانند کیف مد نظر خود را به صورت آنلاین خریداری کرده و از خریدشان لذت ببرند.