شال و روسری

روسری طرح دار مدل برگ

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. روسری طرح دار زنانه مدل برگ از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای در فصل تابستان، استفاده روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه ا..

روسری طرح دار مدل گلدار

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. روسری طرح دار مدل گلدار از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان،  روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه..

روسری طرح دار مدل پریا

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. روسری طرح دار مدل  پریا از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان،  روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فر..

روسری طرح دار مدل توپی

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. روسری طرح دار مدل  توپی  از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه از اصالت ک..

روسری طرح دار مدل ستاره

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. روسری طرح دار مدل ستاره ازجنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان، روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه از اصال..

شال طرح دار مدل ساینا

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل ساینا از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان،  روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فرو..

شال طرح دار مدل رز قهوه‌ای

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل رز قهوه‌ای از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان، روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروش..

شال طرح دار مدل بهدیس

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل بهدیس از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان، روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه ا..

شال طرح دار مدل پلنگی

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل پلنگی از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان، روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه ا..

شال طرح دار مدل سنبلی

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات  متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل سنبلی از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان،  روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در ا..

شال طرح دار مدل پاییز

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل پاییز از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان،  روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فرو..

شال طرح دار مدل آتوسا

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل  آتوسا از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه از اصالت کا..

شال طرح دار مدل آونگ

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل آونگ از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان،  روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه از..

شال طرح دار مدل بیتا

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل   بیتا از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این فروشگاه از اصا..

شال طرح دار مدل چهره سفید

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل  چهره سفید از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان، روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این..

شال طرح دار مدل گیتی

135,000تومان

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو این افتخار را دارد که با ارائه بهترین محصولات متنوع  در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف در ویترین فروشگاهی خود درخدمت هموطنان عزیزمان باشد. شال  طرح دار مدل  گیتی از جنس نخی و دور دستدوزمیباشد و لیز نیست، همچنین برای استفاده در فصل تابستان، روزانه و مجلسی کاربرد دارد.شایان توجه است که کلیه محصولات عرضه شده در این..

نمایش 1 تا 16 از 62 (4 صفحه)

شال و روسری

خرید جدیدترین مدل‌های انواع شال و روسری

شال و روسری نوعی پوشش برای حجاب خانم‌ها و نوعی اکسسوری جذاب و شیکی محسوب میشود که یک تیپ ساده و معمولی را به یک استایل فوق‌العاده تبدیل میکنند از این رو انتخاب شال و روسری که مناسب تیپ ظاهری افراد باشد سخت و دشوار است. اما با یک انتخاب بهتر خانم‌ها میتوانند تیپ خود را تغییر داده و به ظاهری جذاب برسند.

نحوه انتخاب شال و روسری

برای انتخاب یک شال یا روسری مناسب بهتر است ابتدا به طرح و کیفیت آن توجه داشته باشید که می‌خواهید شال مورد نظرتان چه طرحی داشته و از چه جنسی باشد. رنگ مناسب شال یا روسری نیز حائز اهمییت میباشد اما رنگ آن را میتوانید بر اساس پوست صورت، نوع آرایش، رنگ لباسی که میخواهید با آن ست شود و رنگ مو انتخاب کنید.

شال‌ها و روسری‌ها در طرح‌ها و رنگهای متنوع فروانی تولید میشوند که جنسشان نیز متناسب با هر فصلی تهیه میشود. برای مثال شال‌های مناسب فصل تابستان از جنس نخی، حریر و ابریشم در رنگهای شاد و طرحهای شلوغی و شال‌های مناسب برای فصل زمستان از جنس پشمی، کانوایی و قوار‌ه‌های بزرگ در طرح‌های ساده با رنگهای شاد و تیره تهیه میشوند که با انتخاب هر کدام در فصل مناسب خودش میتوان یک نوع استایل زمستانه یا تابستانه را کامل کرد و از آن لذت برد.

جنس و کیفیت شال یا روسری از اهمیت خاصی برخوردار است هنگام خرید یک شال همیشه باید قبل از هرچیزی به جنس و کیفیت آن توجه زیادی داشته باشید زیرا شال یا روسری که سرتان میکنید هیشه با پوست و موی سر ارتباط نزدیک دارد و میتواند برای سلامتی مو و پوست سر تاثیر بسیاری بگذارد. در نتیجه جنسی که انتخاب میکنید باید دارای پارچه‌ای نرم و لطیف بوده و همچنین قابلیت عبور هوا را داشته باشد تا موهایتان طی پوشش همیشگی توسط شال بتوانند از هوا استفاده کرده و نفس بکشند اما اگر دائما از شال‌های سنگین و کلفت که جریان هوا را به مو نمی‌رسانند، استفاده کنید باعث ایجاد موخوره و ریزش موهایتان میشود.

شال‌های مشکی ساده و طرحدار از پرفروش‌ترین شال‌ها بشمار رفته و با هر نوع استایل خاصی به راحتی ست میشوند. شال‌های مجلسی از جنس گیپور، ساتن و ابریشم نیز جز محبوب‌ترین و پر فروش‌ترین شال‌ها محسوب میشوند.

خرید آنلاین شال و روسری از فروشگاه اینترنتی واسه‌تو

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو انوع شال و روسری در طرح‌ها و رنگهای متنوع با کیفیت و قیمتی مناسب را برای خانم‌ها و دختران خوش سلیقه گرد آوری کرده است تا بتوانند به صورت آنلاین و با آرامش خاطر شال مورد نظر با رنگ دلخواه را انتخاب و خرید نمایند.