کیف سنتی زنانه

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل بیتا bita

236,000تومان

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل بیتا، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی مدل بیتا با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم، فض..

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پونه pone

236,000تومان

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پرند، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی مدل پونه با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم، ف..

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 23 سانتی‌متر، ارتفاع 26 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و جیبهای..

کیف زنانه سنتی دوشی فیروزه‌ای عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی فیروزه‌ای عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی  با عرض 23 سانتی‌متر، ارتفاع 26 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها..

کیف زنانه سنتی دوشی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 25 سانتی‌متر، ارتفاع 21 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و جیبهای مناسب..

کوله پشتی زنانه سنتی کرمی عسلی

ناموجود

کوله پشتی زنانه سنتی کرمی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کوله پشتی زنانه سنتی با عرض 27  سانتی‌متر، ارتفاع 34 سانتی‌متر و ضخامت 13 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و ف..

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی آبی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی آبی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 7 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و ج..

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی زرشکی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی زرشکی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض25 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و ..

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی کرمی عسلی

ناموجود

کیف زنانه سنتی دستی و دوشی کرمی عسلی، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی  با عرض 24 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 7 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فض..

کیف زنانه سنتی دوشی کرمی عسلی کوچک

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی کرمی عسلی کوچک، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی با عرض 19 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضاها و جی..

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی کوچک

ناموجود

کیف زنانه سنتی دوشی قهوه‌ای آبی کوچک، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی  با عرض 20 سانتی‌متر، ارتفاع 24 سانتی‌متر و ضخامت 5سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم و فضا..

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پردیس pardis

ناموجود

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پردیس، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی مدل بیتا با عرض 26 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 6سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم، ف..

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پرند parand

ناموجود

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پرند، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی مدل پرند با عرض 26 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 6سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم، فض..

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل بنفشه banafshe

ناموجود

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل بنفشه، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی مدل بنفشه با عرض 26 سانتی‌متر، ارتفاع 22 سانتی‌متر و ضخامت 6سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تنظیم، ..

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پارمیدا parmida

در انبار(موجود)

کیف سنتی زنانه دستی و دوشی مدل پارمیدا، با طراحی شیک و چشم نواز خود، مناسب برای استفاده در مهمانی‌ها، مراسمات و گردشهای روزانه میباشد. کیف زنانه سنتی مدل پارمیدا با عرض 20 سانتی‌متر، ارتفاع 19 سانتی‌متر و ضخامت 5 سانتی‌متر، علاوه بر کم جا بودن بسیار سبک میباشد و بنابراین ساعت‌ها بدون خستگی میتوان این کیف را بهمراه داشت، همچنین بند دوشی قابل تن..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

کیف سنتی زنانه

خرید جدیدترین مدل کیف سنتی زنانه

کیف زنانه در مدل‌های متنوعی با جنس‌های مختلفی مانند کیف اسپورت، کیف اداری، کیف پول زنانه تولید میشود اما یکی از این مدل‌های بسیار شیک و خاص کیف سنتی زنانه یا کیف دستدوز پارچه‌ای میتواند باشد. که مناسب برای همه افراد بوده و یک استایل اصیل ایرانی را تکمیل میکند.

انتخاب یک کیف مناسب برگرفته از سلیقه و احساسات هر فردی میباشد بنابراین هنگام انتخاب و خرید باید توجه داشته باشید که مدل و نوع کیف انتخابی با سلایق و روحیات و نوع پوشش ظاهریتان مطابقت داشته باشد. کیف سنتی زنانه یک انتخاب فوق‌العاده برای استایل‌های محلی و سنتی از میان انواع کیفهای زنانه میباشد.

کاربرد کیف سنتی زنانه

کیف سنتی زنانه دارای وزنی سبک میباشد که به راحتی و بدون احساس خستگی میتوان آن را ساعت‌ها با خود حمل کرد. یکی از ویژگی اصلی و مزایای کیف سنتی همین سبک بودن و حمل آسان کیف میباشد. کیفهای سنتی برای محل کار، طی استفاده روزانه، برای مسافرت و مهمانی و مراسمات نیز مورد استفاده قرار میگیرند و دارای محفظه‌های کوچک و بزرگی برای حمل اکثر وسایل مورد نیاز خانم‌ها میباشند.

انواع کیف سنتی زنانه

کیف سنتی زنانه در مدل‌های متنوعی با طرح‌های ریز و ظریف خاصی تولید میشود. بسیاری از این کیفها دستدوز بوده و به کیف پارچه‌ای دستدوز معروف میباشند. جنس کیفهای سنتی از پارچه ترمه، مخمل، پارچه‌های کتان و معمولی میباشد. جنس پارچه‌های به کار رفته در این کیفها بسیار مقاوم بوده و دارای رنگبندی مختلفی نیز میباشند.

خرید اینترنتی کیف سنتی زنانه

فروشگاه اینترنتی واسه‌تو انواع متنوع کیف سنتی زنانه از جنس پارچه ترمه را در ویترین فروشگاهی خود گرد آوری کرده است تا بتوانید به صورت آنلاین، بدون اتلاف وقت و با آرامش خاطر کیف سنتی دلخواه خود را با قیمت مناسب انتخاب و خریداری نمایید.