واکس چرم طبیعی

واکس مشکی

20,000تومان

یکی ازروش‌های اصلی محافظت از محصولات چرمی، واکس زدن آنها میباشد. واکس زدن باعث میشود تا کیفیت این محصولات حفظ شده و بر دوام ماندگاری آنها افزوده شود.واکس مشکی یک نوع واکس سنتی میباشد که نحوه استفاده آن بسیارآسان بوده و برای محصولات چرمی طبیعی  کیف و کفش کاربرد دارد...

واکس قهوه‌ای

20,000تومان

یکی از روش‌های اصلی محافظت از محصولات چرمی، واکس زدن آنها میباشد. واکس زدن باعث میشود تا کیفیت این محصولات حفظ شده و بر دوام ماندگاری آنها افزوده شود.واکس قهوه‌ای یک نوع واکس سنتی میباشد که نحوه استفاده آن بسیارآسان بوده و برای محصولات چرمی طبیعی  کیف و کفش کاربرد دارد...

واکس عسلی

20,000تومان

یکی از روش‌های اصلی محافظت از محصولات چرمی، واکس زدن آنها میباشد. واکس زدن باعث میشود تا کیفیت این محصولات حفظ شده و بر دوام ماندگاری آنها افزوده شود.واکس عسلی یک نوع واکس سنتی میباشد که نحوه استفاده آن بسیارآسان بوده و برای محصولات چرمی طبیعی  کیف و کفش کاربرد دارد...

واکس براق کننده فوری پامچال

15,000تومان

یکی از روش‌های اصلی محافظت از محصولات چرمی، واکس زدن آنها میباشد. واکس زدن محصولات چرمی باعث میشود تا کیفیت این محصولات حفظ شده و بر دوام ماندگاری آنها افزوده شود.واکس براق کننده فوری پامچال توسط تکنولوژی جدید امروزی تولید شده و جایگزین واکس سنتی میباشد که نحوه استفاده آن بسیار فوری و توسط ابرمخصوص خودش صورت میگیرد و برای براق کردن محصولات چرمی طبی..

واکس فوری پامچال مشکی

15,000تومان

یکی از روش‌های اصلی محافظت از محصولات چرمی، واکس زدن آنها میباشد. واکس زدن باعث میشود تا کیفیت این محصولات حفظ شده و بر دوام ماندگاری آنها افزوده شود.واکس فوری پامچال توسط تکنولوژی جدید امروزی تولید شده است و جایگزین واکس سنتی میباشد که نحوه استفاده آن بسیار فوری و توسط ابرمخصوص خودش صورت میگیرد و برای محصولات چرمی طبیعی  کیف و کفش کاربرد دارد..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)